Bet-Horon

Bet-Horon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בֵּית־חֹורוֹן
Betyder: hålighets hus
Namn idag:
Nämns i GT: 7 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.878925, 35.123566

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 7 ggr i Bibeln:

Jos 10:10, 10:11, 18:14, 21:22
1 Sam 13:18
1 Krön 6:68
2 Krön 25:13

Bilder från Flickr