Bet Aven

Bet Aven

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בֵּית אָוֶן
Betyder: fåfängans hus
Namn idag:
Nämns i GT: 7 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.895718, 35.253098

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 7 ggr i Bibeln:

Jos 7:2, 18:12
1 Sam 13:5, 14:23
Hos 4:15, 5:8, 10:5

Bilder från Flickr