Berota, Berotaj, Kun

Berota, Berotaj, Kun

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בֵּרוֹתָה
Betyder: cypress-dunge
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.931480, 36.152050

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

2 Sam 8:8
1 Krön 18:8
Hes 47:16

Bilder från Flickr