Beerot

Beerot

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בְּאֵרוֹת
Betyder: källor
Namn idag:
Nämns i GT: 7 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.900074, 35.216686

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 7 ggr i Bibeln:

Jos 9:17, 18:25
2 Sam 4:2, 23:37
1 Krön 11:39
Esra 2:25
Neh 7:29

Bilder från Flickr