Beer 2

Beer 2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בְּאֵר
Betyder: källa
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.900074, 35.216686

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Dom 9:21

Bilder från Flickr