Baal-Pegor

Baal-Pegor

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בַּעַל פְּעוֹר
Betyder: klyftans herre
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.765032, 35.718567

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

5 Mos 4:3
Hos 9:10

Bilder från Flickr