Baal Meon

Baal Meon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בַּעַל מְעוֹן
Betyder: boningens herre
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.679455, 35.734894

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

4 Mos 32:38
1 Krön 5:8
Hes 25:9

Bilder från Flickr