Baal Hermon

Baal Hermon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: בַּעַל חֶרְמוֹן
Betyder: fördärvets herre
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.416161, 35.857258

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

1 Krön 5:23

Bilder från Flickr