Aseka

Aseka

Typ: Stad
Hebreiskt namn: עֲזֵקָה
Betyder: grävde över
Namn idag:
Nämns i GT: 7 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.700640, 34.936188

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 7 ggr i Bibeln:

Jos 10:10, 10:11, 15:35
1 Sam 17:1
2 Krön 11:9
Neh 11:30
Jer 34:7

Bilder från Flickr