Ashan

Ashan

Typ: Stad
Hebreiskt namn: עָשָׁן
Betyder: rök
Namn idag:
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.809900, 34.936501

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

Jos 15:42, 19:7
1 Krön 4:32, 6:59

Bilder från Flickr