Arpad

Arpad

Typ: Stad
Hebreiskt namn: אַרְפָּד
Betyder: Jag skall bli stödd
Namn idag:
Nämns i GT: 6 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 35.136204, 36.749489

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Textavsnitt

Nämns totalt 6 ggr i Bibeln:

2 Kung 18:34, 19:13
Jes 10:9, 36:19, 37:13
Jer 49:23

Bilder från Flickr