Aroer 1

Aroer 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: עֲרוֹעֵר
Betyder: ruiner
Namn idag:
Nämns i GT: 9 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.471094, 35.822002

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 9 ggr i Bibeln:

5 Mos 2:36, 3:12, 4:48
Jos 12:2, 13:9, 13:16
Dom 11:26
2 Kung 10:33
Jer 48:19

Bilder från Flickr