Arimatea

Arimatea

Typ: Stad
Grekiskt namn: Ἁριμαθαία
Betyder: höjder
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 4 ggr
Position: 31.832739, 35.180164

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

Matt 27:57
Mark 15:43
Luk 23:50
Joh 19:38

Bilder från Flickr