Arimatea (Arimataia)

Arimatea

Typ: Stad
Grekiskt namn: Ἁριμαθαία
Betyder: höjder
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 4 ggr
Position: 31.832739, 35.180164
höjd över havet: 781m

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats Rapportera ett problem

Referenser (4)

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:
Matt 27:57
Mark 15:43
Luk 23:50
Joh 19:38

Identifiering

6 av 10. Platsen är inte exakt identifierad, men finns troligtvis i detta område.

Bilder från Flickr