Aram

Aram

Typ: Stad
Hebreiskt namn: אָרַם
Betyder: upphöjd
Namn idag:
Nämns i GT: 5 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 34.849998, 39.119999

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 5 ggr i Bibeln:

4 Mos 23:7
2 Sam 8:6, 15:8
1 Krön 2:23
Hos 12:12

Bilder från Flickr