Herodes grav

År 2007 hittade professor Ehud Netzer, från Jerusalems universitet, en platå och senare rester av det som antagligen är Herodes grav.

Passager

Nämns totalt 0 ggr i Bibeln:

Bilder från Flickr