Akeldamak

Akeldamak

Typ: Fält
Grekiskt namn: Ἀκελδαμά
Betyder: blodsåkern
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 2 ggr
Position: 31.772324, 35.227406

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Matt 27:8
Apg 1:19

Bilder från Flickr