Sif 1

Sif 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: זִיף
Betyder: lånad
Namn idag:
Nämns i GT: 6 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.483299, 35.133301

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 6 ggr i Bibeln:

Jos 15:55
1 Sam 23:14, 23:15, 23:24, 26:2
2 Krön 11:8

Bilder från Flickr