Sanoach 1

Sanoach 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: זָנוֹחַ
Betyder: ett kärr
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.716667, 35.000000

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

Jos 15:34
Neh 3:13, 11:30

Bilder från Flickr