Salmon

Salmon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: צַלְמוֹן
Betyder: skuggig
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.232937, 35.273041

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Ps 68:14

Bilder från Flickr