Ben-Hinnoms dal

Ben-Hinnoms dal

Typ: Dal
Hebreiskt namn:
Betyder:
Namn idag:
Nämns i GT: 10 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.769079, 35.227993

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 10 ggr i Bibeln:

Jos 15:8, 18:16
2 Kung 23:10
2 Krön 28:3, 33:6
Jer 7:31, 7:32, 19:2, 19:6, 32:35

Bilder från Flickr