Refaimdalen

Refaimdalen

Typ: Dal
Hebreiskt namn:
Betyder:
Namn idag:
Nämns i GT: 8 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.759991, 35.224915

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Textavsnitt

Nämns totalt 8 ggr i Bibeln:

Jos 15:8, 18:16
2 Sam 5:18, 5:22, 23:13
1 Krön 11:15, 14:9
Jes 17:5

Bilder från Flickr