Dalporten

Dalporten

Typ: Port
Hebreiskt namn:
Betyder:
Namn idag:
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.770536, 35.229633

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

2 Krön 26:9
Neh 2:13, 2:15, 3:13

Bilder från Flickr