Trakonitis

Trakonitis

Typ: Region
Grekiskt namn: Τραχωνῖτις
Betyder: en robust region
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 1 ggr
Position: 32.833332, 36.500000

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Luk 3:1

Bilder från Flickr