No, No Amon

No, No Amon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: נֹּא
Betyder: sönderdelande
Namn idag:
Nämns i GT: 5 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 25.700026, 32.639442

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 5 ggr i Bibeln:

Jer 46:25
Hes 30:14, 30:15, 30:16
Nah 3:8

Bilder från Flickr