Tachpanches 2

Tachpanches 2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: תְּחַפְנְחֵס
Betyder: du kommer att fylla händerna med medlidande
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 30.860556, 32.171391

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Hes 30:18

Bilder från Flickr