Tachpanches 1

Tachpanches 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: תְּחַפְנְחֵס
Betyder: du kommer att fylla händer med medlidande
Namn idag:
Nämns i GT: 6 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 30.860556, 32.171391

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 6 ggr i Bibeln:

Jer 2:16, 43:7, 43:8, 43:9, 44:1, 46:14

Bilder från Flickr