Tadmor

Tadmor

Typ: Stad
Hebreiskt namn: תַּדְמֹר
Betyder: palmträd
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 34.554050, 38.265903

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

2 Krön 8:4

Bilder från Flickr