Tabor 1

Tabor 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: תָּבוֹר
Betyder: upphöjd plats
Namn idag:
Nämns i GT: 5 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.686954, 35.390911

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 5 ggr i Bibeln:

Jos 19:22
Dom 8:18
Ps 89:12
Jer 46:18
Hos 5:1

Bilder från Flickr