Tanak

Tanak

Typ: Stad
Hebreiskt namn: תַּעְנָךְ
Betyder: sandig jord
Namn idag:
Nämns i GT: 7 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.517239, 35.216324

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 7 ggr i Bibeln:

Jos 12:21, 17:11, 21:25
Dom 1:27, 5:19
1 Kung 4:12
1 Krön 7:29

Bilder från Flickr