Suckot 2

Suckot 2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: סֻכּוֹת
Betyder: hyddor
Namn idag:
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 30.620773, 32.258694

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

2 Mos 12:37, 13:20
4 Mos 33:5, 33:6

Bilder från Flickr