Suckot 1

Suckot 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: סֻכּוֹת
Betyder: hyddor
Namn idag:
Nämns i GT: 10 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.199982, 35.633312

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 10 ggr i Bibeln:

1 Mos 33:17
Jos 13:27
Dom 8:5, 8:6, 8:8, 8:14, 8:15, 8:16
1 Kung 7:46
2 Krön 4:17

Bilder från Flickr