Suckot 1

Suckot 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: סֻכּוֹת
Betyder: hyddor
Namn idag:
Nämns i GT: 10 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.199982, 35.633312
höjd över havet: -144m

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Referenser (10)

Nämns totalt 10 ggr i Bibeln:
1 Mos 33:17
Jos 13:27
Dom 8:5, 8:6, 8:8, 8:14, 8:15, 8:16
1 Kung 7:46
2 Krön 4:17

Identifiering

10 av 10 – helt bekräftad, arkeologiska fynd och traditionen styrker identifikationen av denna plats.

Bilder från Flickr