Shittim

Shittim

Typ: Stad
Hebreiskt namn: שִׁטָּים
Betyder: akaciorna
Namn idag:
Nämns i GT: 5 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.858261, 35.641567

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 5 ggr i Bibeln:

4 Mos 25:1, 33:49
Jos 2:1, 3:1
Mika 6:5

Bilder från Flickr