Achaia

Achaia

Typ: Region
Grekiskt namn: Ἀχαΐα
Betyder: problem
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 10 ggr
Position: 37.983334, 23.733334

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 10 ggr i Bibeln:

Apg 18:12, 18:27, 19:21
Rom 15:26
1 Kor 16:15
2 Kor 1:1, 9:2, 11:10
1 Tess 1:7, 1:8

Bilder från Flickr