Ramot i Gilead

Ramot i Gilead

Typ: Stad
Hebreiskt namn: רָאמוֹת
Betyder: höjder
Namn idag:
Nämns i GT: 20 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.565269, 36.005558

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 20 ggr i Bibeln:

1 Kung 4:13, 22:3, 22:4, 22:6, 22:12, 22:15, 22:20, 22:29
2 Kung 8:28, 9:1, 9:4, 9:14
2 Krön 18:2, 18:3, 18:5, 18:11, 18:14, 18:19, 18:28, 22:5

Bilder från Flickr