Rama 5

Rama 5

Typ: Stad
Hebreiskt namn: רָמָה
Betyder: kulle
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.565269, 36.005558

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

2 Kung 8:29
2 Krön 22:6

Bilder från Flickr