Pi Hachirot

Pi Hachirot

Typ: Stad
Hebreiskt namn: פִּי הַחִרֹת
Betyder: plats där vass växer
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 29.946581, 32.425144

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

2 Mos 14:2, 14:9
4 Mos 33:7

Bilder från Flickr