Peres Ussa

Peres Ussa

Typ: By
Hebreiskt namn: פֶּרֶץ עֻזָּא
Betyder: där Uzza bräcktes
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.774878, 35.006561

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

2 Sam 6:8
1 Krön 13:11

Bilder från Flickr