On

On

Typ: Stad
Hebreiskt namn: אוֹן
Betyder: styrka
Namn idag:
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 30.108086, 31.338221

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

1 Mos 41:45, 41:50, 46:20
Hes 30:17

Bilder från Flickr