Typ Namn Område
Abilene
Achaia
Achlav
Achors dal (Akordalen)
Ackad
Acko
Acko
Adada
Adam
Adama
Adami HannekevGalileen (norra Israel)
Addar
Addon
Aditajim
Admah
Adorajim
Adramyttium (Adramyttion)
Adriatiska havet
Adullam
Adummimbranten
Afek
Afek, Afeka
Afek, Afik
Afik
Agora, antika torget (i Aten)Achaia
Ahava
Ai (el-Maqatirl)
Ai (et-Tell)
Ai (ruinen)
Ainon
Aja
Aja
Ajalon
Ajalons dal
Ajat
Ajin
Ajin
Akeldamak (blodsåkern)Jerusalem
Akrabbimbranten
Akshaf
Aksiv 1
Aksiv 2
Akvedukt i Antiokia (i Pisidien)
Alammelek
Alemet
Alexandria
Almon
Almon Divlatajma
AlotDjur
Altes museum
Alush
Amad
Amalek
Amam
Amana
Amana (Abana)
Amaveernas land
AmfipolisMakedonien
Ammahöjden
Ammoniternas land, Ammon
AnacharatGalileen (norra Israel)
Ananja
Anatot
Anav
Anem
Aner
Anim
Antiokia (i Pisidien)
Antiokia (i Syrien)
Antipatris
AntoniaborgenJerusalem
ApolloniaMakedonien
Ar
Arad
Aram
Aram, Edom, Syrien
Ararat, Araratbergen
Arav
Arava, Arabien, ödemarken
Aravasjön
Aravaströmmen
Arbel nationalparkGalileen (norra Israel)
Areopagen (i Aten)Achaia
Argov-området
ArielJerusalem
Ariel (Modell av första templet)Jerusalem
Arimatea (Arimataia)
Arnon
Arnons floddal
Aroer 1
Aroer 2
Aroer 3
Arpad
Artemis tempel (i Sardes)Västra Turkiet
Artemistemplet (i Efesos)Västra Turkiet
Arubbot
Aruma
Arvad
AsalJerusalem
Asasel
Ashan
Ashdod
Ashers stams område
Ashkelon
Ashkenas
Ashna
Ashtarot
Ashtarot (Beestera)
Ashterot Karnajim
Asien
Asmavet
Asnot TaborGalileen (norra Israel)
Assos
Assuan, Assuans land
Assur
Assyrien
Atak
Atarimvägen
Atarot 1
Atarot 2
Aten (Athen)Achaia
Atrot Ad­dar
Atrot Shofan
Atsmon
Attaleia
Avarim, Avarimbergen (Abarim)
Avdon
Avdon (Abdon)
Avel Bet-Maaka (Abel, Avel Majim)
Avel Keramim (Abel-Keramim)
Avel Mechola
Avel Misrajim
AvenSamarien (norra centrala Israel)
AviesersGalileen (norra Israel)
Avit
Avrona
Avva
Avva
Avvim
Azeka (Aseka)
Baal
Baal Chatsor (Hasor)
Baal Hamon
Baal Hermon
Baal Hermonberget
Baal Hermonberget
Baal Meon
Baal Sefon
Baal Shalisha
Baal Tamar
Baal-Gad
Baal-Pegor
Baal-Perasim
Baala 1
Baala 2
Baala i Juda
Baalaberget
Baalat 1
Baalat 2
Baalat Beer
Babel
Babylon
Babylonien
Bachurim
Bakaträdens dalJerusalem
Bala
Bamot
Bamot Baal
Bashan
Bat-Rabbim
Beer 1
Beer 2
Beer Elim
Beer Lachaj Roi
Beer Sheva
Beerot
Beerot Bene-Jaakan
Beit Shean nationalpark
Beit-ShemeshJudeen (södra centrala Israel)
Bela
Belvoir (Kokhav HaYarden) nationalpark
Ben-Hinnoms dalJerusalem
Bene Jaakan
Bene-Berak
BenjaminportenJerusalem
Benjamins stams område
Bered
Berget BentalGalileen (norra Israel)
Berget TaborGalileen (norra Israel)
Beroia (Berea)
Berota, Berotaj, Kun
Besaanannim
Besek 1
Besek 2
Beser
Besorbäcken
Bet Arbel
Bet Ashbea
Bet Aven
Bet Baal Meon
Bet Bara
Bet Biri
Bet Divlatajim
Bet Eden
Bet Gamul
Bet Haarava
Bet Haemek
Bet Haesel
Bet HagganGalileen (norra Israel)
Bet Haggilgal
Bet HajshimotJerusalem
Bet Hanan
Bet Haram (Bet Haran)
Bet Hashitta
Bet Kar
Bet Leafra
Bet Levaot
Bet Meon
Bet MillosGalileen (norra Israel)
Bet Nimra
Bet Passes
Bet Pegor
Bet Pelet
Bet Togarma
Bet-Anat
Bet-Anot
Bet-Asmavet
Bet-Dagon 1
Bet-Dagon 2
Bet-Eked
Bet-Hackeremområdet, Bet-Hackerem
Bet-Hammarkavot, Bet Markavot
Bet-Hogla
Bet-Horon
Bet-Rechov
Bet-Shean
Bet-Shemesh (i Isaskars område)
Bet-Shemesh (i Naftalis område)
Bet-Sur
Bet-Tappuach
Betania (nära Jerusalem)
Betania (på andra sidan Jordan)
Betel
Betel/Bethul
Beten
Betesda dammenJerusalem
Betfage
Betlehem (Efrata i Judeen)
Betlehem (i Galiléen)
Betonim
Betsaida (el Araj)
Betsaida (et Tell, traditionell plats)
Betuel (Betul)
Bibelns värld
Bible Lands MuseumJerusalem
Bikat-Aven
Bileam
Bilha
Bithynien
Björkelund (Model av det andra templet)
Boas fält
BokimSamarien (norra centrala Israel)
Bor-Ashan
Boses
Boskat
Bosra 1
Bosra 2
Botanisk trädgårdJerusalem
Breda murenJerusalem
Burnt HouseJerusalem
Bus
Byn Nasaret (Nazareth Village)Galileen (norra Israel)
Båt museeumet vid Galileiska sjön (Jesus båten)Galileen (norra Israel)
Caesarea (Maritima, vid havet)
Caesarea FilippiGalileen (norra Israel)
Cardo - Romersk huvudgataJerusalem
Chatsor (i Juda)
Chatsor (norr om Jerusalem)
Chatsor (norra Galiéen, Tell el-Qedah)Galileen (norra Israel)
Chatsor (öster om Israel)
Chatsor Hadatta
Chatsor Jitnan
Chios
Cypern, Kitteernas land
Dabbeshet
Dalen där Jeriko ligger
Dalen vid Jefta-El
Dalmanuta
Dalmatien
DalportenJerusalem
Damaskus
Dan
Danna
Dans läger
Dans stams område
DaveratGalileen (norra Israel)
Davids stadJerusalem
Dedan
Dekapolis
Den förhistoriska världen
Den hängande kyrkan (El Muallaqa)
Den kungliga trädgårdenJerusalem
Derbe
Det allra heligaste 3, Det högheligaJerusalem
Det Heliga (tabernaklet i öknen)
Devir 1
Devir 2
Di Sahav
Dibon, Tel Dhiban
Dilan
Dimona
Dinhava
Divon (Dimon)
Divon 2
Divon Gad
Dofka
DomshallenJerusalem
Dop-plats (Betany på andra sidan Jordanfloden)Djur
DorGalileen (norra Israel)
Dors upplandGalileen (norra Israel)
Dotan
DrakkällanJerusalem
Druvdalen
DråpdalenJerusalem
Duma 1
Duma 2
Duraslätten
DyngportenJerusalem
Döda havetJudeen (södra centrala Israel)
Eden
Eder
Edom
EdreiGalileen (norra Israel)
Efa
Efes Dammim
EfesosVästra Turkiet
Efraim
EfraimportenJerusalem
Efraims berg
Efraims stams område
EfrataJudeen (södra centrala Israel)
EfrataJudeen (södra centrala Israel)
Efron
Efrons bergsbygd
Eglajim
Eglat Shelishia
Eglon
Egypten
Egyptens bäck
Egyptens havsvik
Ein Charod, Harodkällan
Ein Chatsor (Hasor)
Ein Eglajim
Ein Hadda
Ein Mishpat
Ein Rimmon
Ein-DorGalileen (norra Israel)
Ein-Gannim 1
Ein-Gannim 2
Ein-Gedi
Ekbatana
EkronJerusalem
El BetelSamarien (norra centrala Israel)
El Paran
Elah-dalen, Terebindalen
Elale
Elam
Elat
Elef
Elim
Elisha
Elkosh
Ellasar
Elon
Elot
Elteke 1
Elteke 2
Eltekon
Eltolad
Emek Kesis
Emmaus
Enajim
Enam
Erek
Esau
Esaus berg
Esek
Esem
Eshan
Eshtaol
Eshtemoa 1
Eshtemoa 2
Et Kasin
Etam 1
Etam 2
Etam 3
Etam 4
Eter
Etsjon-Gever
Eufrat
Evalberget
Even Haeser
Eves
Explorations in Antiquity Center
Fenikien
FiladelfiaVästra Turkiet
FilippiMakedonien
Filisteen
Filisteernas hav
FiskportenJerusalem
Foinix
Forum Appii
Frestelsens bergJudeen (södra centrala Israel)
Friends of Zion Museuem
FrygienVästra Turkiet
Fårporten, FårdammenJerusalem
Förhudskullen
Gaash, Nachale Gaash
Gads stams område
Galatien
GaledGalileen (norra Israel)
GaliléenGalileen (norra Israel)
Galileiska sjön, Kinneret, Tiberiassjön, HarpsjönGalileen (norra Israel)
Gallim
Gamla
Gammad
GarevhöjdenJerusalem
Gat (Tel Tsafit)
Gat Hefer, Gat Hachefer
Gat-Rimmon
Gat-Rimmon (Jivleam)
Gaza
Geder
Gedera
Gederot
Gederotajim
Gedor 1
Gedor 2
Gelilot
Gennesaret slätten
GennesaretsjönGalileen (norra Israel)
Gerar
Gerar
Gerardalen
Gerisimberget
Gerut KimhamJudeen (södra centrala Israel)
Geser
Geshur
GetsemaneJerusalem
Geva
Geval
Gevim
Giach
Gibbeton
Gichon
GichonkällanJerusalem
Gidom
Gilboaberget
Gilboaberget, Gilboa
Gilead
Gilgal (Jiljilia i Samarien)
Gilgal (nära Jeriko)
Gilo 1
Gilo 2
Gimso
Gittajim
Giva (i Benjamin)
Giva (i Juda)
Givat HaelohimSamarien (norra centrala Israel)
Givon 2
Givons dal
GoaJerusalem
Goda hamnarna
Gog
Gojim
Golan
GolgotaJerusalem
Gomer
Gomorra
Goren Haatad
Gosan
Goshen (i Egypten)
Goshenområdet (i Negev)
Gov
Grekland (Javan)
Grotta 1 - Qumran
Grotta 2 - Qumran
Grotta 3 - Qumran
Grotta 4 - Qumran
Grotta 5 - Qumran
Grotta 6 - Qumran
Grotta 7 - Qumran
Grotta 8 - Nahal Hever
Grottor i KursiGalileen (norra Israel)
GråtekenSamarien (norra centrala Israel)
Gudgoda
GuldkalvenMidjans land
Gur
Hadad-Rimmon
Hadasha
Hadid
Hadrak
HafarajimGalileen (norra Israel)
Hakilaberget
Halach
Halakberget
Halchul
Hali
Ham
Hamat Sova
Hamat, Stora Hamat
Hammat
Hammon
Hammot Dor
Hamon Gogdalen
Hamona
Hams land
HananeltornetJerusalem
Hanes
Hannaton
Har-Heres
Hara
Harada
Haran
HarmagedonGalileen (norra Israel)
Haroshet HaggojimGalileen (norra Israel)
Hasar Enan, Hasar Enon
Hasar Gadda
Hasar Jitnan
Hasar Shual
Hasar Susa
Hasar Susim
Hasar-Addar
Haser
Haserot
Haseson Tamar
Hashmona
Hauran
Havila 1
Havila 2
Havor
Hebron
Hebrondalen
Hefer, Heferlandet
Helam
Helba
Helbon
Helef
Helek
Heliopolis, Bet-Shemesh (i Egypten)
Helkat
Hena
Herespasset
Heretskogen
Hermon
Hermon
Hermon, Senir, berget Hermon
Herodes grav
HerodiumJudeen (södra centrala Israel)
Herodium
Herrens stadJerusalem
Heshbon
Heshmon
Hesron
Hetlon
Hierapolis
Hilen
Hinnoms dalJerusalem
Hiskias mur (del av bredamuren)Jerusalem
Holon 1
Holon 2
Hor 1
Hor 2
Hor Haggidgad
Horeb
Horeb
Horem
Horma
Horonajim
Horsha
Hosa
Hova
Huckok
Hukok
Humta
HundradetornetJerusalem
Hållandsgården (Model av det andra templet)
HästportenJerusalem
HörnportenJerusalem
HörnportenJerusalem
Idumeen
Ijej-Haavarim
Ijim
IjimJudeen (södra centrala Israel)
Ijon
Ikonium (Ikonion)
Illyrien
Immer
Indien
Ir Haheres
Ir Shemesh
Ir-Hammelach
Isaskars stams område
Israel MuseumJerusalem
Italien
Itureen
Jaar
Jabbok, Jabbokdalen, Jabboks floddal
JabesJudeen (södra centrala Israel)
JafiaGalileen (norra Israel)
Jafo, Joppe
Jagur
Jahas 1
Jahas 2
Jair
Jairs byar, Havvot Jair
Jakobs brunn (Sykars brunn)Samarien (norra centrala Israel)
Jakobs fält i Shechem
Janoach 1
Janoach 2
Janum
Jarmot (i Juda)Judeen (södra centrala Israel)
Jaser
Jaser
Jattir
Javesh
Javesh i Gilead
Javne
Javneel 1
Javneel 2Galileen (norra Israel)
Jearimberget
Jefta (Jiftach)
Jegar SahadutaGalileen (norra Israel)
Jehud
Jekavseel
Jeriko (Palmstaden)
Jeriko (Romersk byggd)
Jeruels öken
JerusalemJerusalem
Jeshana
Jeshanaporten (första, gamla porten)Jerusalem
Jeshimon
Jeshua
Jesodporten (Surporten, Hästporten)Jerusalem
Jetur
Jevus (Jebus) tidigt namn på Davids stad, JerusalemJerusalem
Jidala
Jiron
Jirpeel
JisreelSamarien (norra centrala Israel)
Jisreel (i Hebron)Judeen (södra centrala Israel)
Jisreelslätten, Jisreels slättSamarien (norra centrala Israel)
Jitla
Jivleam
Jogbeha
Jokdeam
Jokmeam 1Galileen (norra Israel)
Jokmeam 2
JokneamGalileen (norra Israel)
Jokteel 1
Jokteel 2
Jordandalen
JordanflodenGalileen (norra Israel)
Joshafats dalJerusalem
Josuas altare på berget Eval
Jotva
Jotvata
Juda stams område
JudéenJerusalem
Jutta
Kabbon
Kadesh, Kadesh Barnea
Kain
Kaldeen
Kalne
Kalno
Kamon
Kana
Kanaan
Kanabäcken
Kanne
Kapernaum, KafarnaumGalileen (norra Israel)
Kappadokien
Karka
Karkemish
Karkor
Karmel
Karmel
Karnajim
Karta
Kasifja
Kattat
Kauda
Kavseel
Kavul 1
Kavul 2
Kedar
Kedemot
Kedesh
Kedesh 1
Kedesh 2
Kedesh 3
Kedesh i Naftali
Kefar Haammoni
Kefira
Kefirim
Kehelata
Keila
Kelach
Kenat
Kenkrea (Kenchreai)
Keriot
Keriot Hesron
Kerits bäckravin
Keruv
Kesalon
Kesil
Kesiv
KesulotGalileen (norra Israel)
Kevar
Khirbet al-Raj
Khirbet ed-Davara
Khirbet Qeiyafa, Elahdalens befästning
KidronbäckenJerusalem
KidrondalenJerusalem
Kilikien
Kilmad
Kina
KinneretGalileen (norra Israel)
Kinneret (Gennesaret)Galileen (norra Israel)
Kir- Kir-Moab
Kir-Hareset, Kir-Heres
Kirjat Arba
Kirjat Husot
Kirjat-Baal
Kirjat-Jearim
Kirjat-Sanna
Kirjat-Sefer
Kirjatajim1
Kirjatajim1
Kirjatajim2
Kishjon
Kishonbäcken
Kislot TaborGalileen (norra Israel)
Kitlish
Kitron
Kivrot Hattaava
Kivsajim
Klippan vid HorebMidjans land
Knidos
Koeer
Kolossai (Kolosse)
Korasin
Korint
Kos
Kos
Koseva
Kreta, Kaftor
Kringliggande byar
KungadalenJerusalem
KungsdammenJerusalem
Kungsvägen
Kursi nationalparkGalileen (norra Israel)
Kush
Kush
Kushan
Kut 1
Kut 2
Kyrene
Käkhöjden
Källan i Jisreel (Ein Jisreel)Samarien (norra centrala Israel)
KällportenJerusalem
Laban
Lachmas
LackumGalileen (norra Israel)
Lajish
Lajsha
Lakish
Lanier Teologiska Bibliotek
LaodikeiaVästra Turkiet
Lasarus grav
Lasea (Lasaia)
Lasha
Lechaion
Lechi, Lechja
LerskärvsportenJerusalem
Leshem
Lev Kamaj
Levaot
Levo-Hamat
Levona
Libanon
LibanonskogshusetJerusalem
Libanonslätten
Libyen, Lud och Put
Livna (tel Burna)
Lo Devar (Debir)Galileen (norra Israel)
Lod
Lovsångsdalen
Luchit
Lud
Lus 1Samarien (norra centrala Israel)
Lus 2
Lydda
Lydias dopplats i Filippi
Lykaonien
Lykien
Lystra
Ma Wan Park (Fullskalig modell av Noas ark)
Maaka
Maakat
Maarat
MachaerusNegev
Machalev
Machanajim
Mackeda
Madmanna
Madmena
Madon
Magadan (Magdala)
Magog
Makas
Makedonien
Makhelot
Makpela, Makpelagrottan
Malta
Mamertinska fängelset
Mamre
Manachat
Manasse stams område
Maon
Mara
MaralaGalileen (norra Israel)
Maresha
Marot
Mashal
Masreka
Massa
Massada National ParkJudeen (södra centrala Israel)
Mattana
Me Hajarkon
Me Hajarkon
Meara
MedborgarportenJerusalem
Medelhavet
Medeva
Medien
Mefaat
MegiddoGalileen (norra Israel)
Mekona
Memfis
Meon
Meratajim
Meriva (Merivavattnet i öknen Sin)
Meriva (Merivavattnet nära Horeb)
Merivat Kadesh (Merivavattnet i Kadesh)
Merom, Meroms vatten
MerosGalileen (norra Israel)
Mesha
Mesha-stelen, moabitiska stenen (Louvren, Paris)
Meshek
Meshek, Tuval
Mesopotamien, Aram Naharajim, Aram, Naharajim
Meteg Haamma
Middin
Midjan
Migdal-EderJudeen (södra centrala Israel)
Migdal-El
Migdal-Gad
Migdol
Migron, Tröskplatsen
Mikmas 1
Mikmas 2
Mikmetat
Miletos
MilloJerusalem
Miniatürk (1/25 modell av Artemistemplet i Efesos)
Minni
Minnit
Misars berg
Mishal
Mishkan Shilo Synagog (modell av tabernaklet)Samarien (norra centrala Israel)
Mispadalen
Misrefot Majim
Mitka
Mitspah (Tell en-Nasbeh, 12 km norr om Jerusalem)
Mitspahs land (norra israel)
Mitspeh (Gilead)Galileen (norra Israel)
Mitspeh (vakttornet i Låglandet/Shefela )
Mitspeh (vakttornet i Moab)
Mitspeh (vaktttornet i Benjamins område)
Mitylene
Moab
Modell av andra templet (på Israel Museum)Jerusalem
Molada
MorehöjdenGalileen (norra Israel)
Mores terebint (i Shechem)Galileen (norra Israel)
Moreshet
Moreshet Gat (Tel Goded)
MoriaJerusalem
MoriaJerusalem
MortelnJerusalem
Mosa
Mosera
Moserot
Moses altareMidjans land
Moses brunnMidjans land
Murar i JisreelSamarien (norra centrala Israel)
Museum of the Bible
Myra
Mysien
MönstringsportenJerusalem
Naama
Naara
Naaran
Nachaliel
Nafish
Naftalis stams områdeGalileen (norra Israel)
Naḥal Ḥever
Nahalal
Nahalol
Naharajim
NainGalileen (norra Israel)
Najot
NasaretGalileen (norra Israel)
Nea
Neapolis
Nebo
Nebo (i Juda)
Nebo (i Moab)
Nechelam
Nedre Bet-Horon
Nedre och Övre Bet-Horon
Neftoachkällan
Negev (söderut)
Negev, Söderns drottning
Negiel
Neot Kedumim (Biblisk trädgård)Judeen (södra centrala Israel)
Nesiv
Netaim
Netofa
Nevajot
Nevallat
Nikopolis
Nilen, Nillandet, Nildeltat, Shichor, Floden
Nimra
Nimrim
Nimrod
Nineve
Nivshan
No, No Amon
Noas ark skala 1:1 - Arc Experience (USA)
Noas ark skala 1:1 (Dordrecht) - fram till jan 2016
Noas ark skala 1:1 (Rio de Janeiro, Brasilien) - sommaren 2016
Nod
Nodav
Nofa
Noha
Nordisk Bibelmuseum
Nordvästra porten i Shechem
Norr om Maresha
Nov
Novach
Nya portenJerusalem
Nya stadenJerusalem
OfelmurenJerusalem
offerplats
Ofir
Ofni
Ofra 1
Ofra 2Galileen (norra Israel)
OlivbergetJerusalem
On
Ono
Opis
Ormstenen
Overimdalen
Ovot
Paddan
Paddan Aram
Pafos
Pagi, Pao
Pagu
Pamfylien
Para
Paran
Paran, Paranöknen
Parpar
Parthenon (1/1 modell av Parthenon i Aten)
Parvajim
Pas Dammim
Patara
Patmos
Patros
Pegor, Baal-Pegor
Pekod
Penuel 1
Penuel 2
Perasims berg
PereenNorra
Peres UssaJudeen (södra centrala Israel)
PergamonVästra Turkiet
Pergamon museum
Perge
Persiska riket, Persien
Petor
Pi Hachirot
Pi Hachirot
Pi-Beset
Pilträdsbäcken
Piraton
Pisga
Pishon
Pisidien
Pitom
Pontus (Pontos)
Ptolemais
Punon
Put
Put
Puteoli
Pythagoras
Qasr el Yahud (dop-plats vid Jordan)
Qove
Qumran National ParkJudeen (södra centrala Israel)
Rabbah
Rabbit
Rackat
Ragma
Rahav
Raka gatan
Rakal
Rama (Ramot)
Rama 2
Rama 3
Rama 4
Rama 5Galileen (norra Israel)
Ramat HammispaGalileen (norra Israel)
Ramatajim
RamotGalileen (norra Israel)
Ramot i GileadGalileen (norra Israel)
Ramot i söder
Ramses
Ramses
Rechov 1
Rechov 2
Rechov 3
Rechovot 1
Rechovot 2
Rechovot Ir
Refaeiskt land
Refaimdalen
Refidim
Regium
RekaJudeen (södra centrala Israel)
Rekem
Remet, Jarmot, Ramot (i Issakar)
Resef
Resen
Rhodos
Rhodos
Rimmon 1
Rimmon 2
Rimmon Peres
Rimmona
Rimmonklippan
Rimmono
Rissa
Ritma
Rivla 1
Rivla 2
Robinsons valvbågeJerusalem
Rogelim
Rogelkällan
Rom
Roman Army Museum
Romerskt museum Vindobona - Römermuseum
Roparkällan
Rubens stams område
Ruma
Röhsska museet
Saalburg museum
Saanan
Saba
Sachar
Sachne nationalpark
SafedGalileen (norra Israel)
Safon
Sair
Salamis
SalemJerusalem
Salim
Salka
Salmon
Salmona
Salmonberget
Salmone
Salomons pelargångJerusalem
Saltdalen
Samarien (Shomron)
Samarisk offerplats för påskalammetSamarien (norra centrala Israel)
Samos
Samothrake
Sanoach 1
Sanoach 2
Sansanna
SardesVästra Turkiet
Sarefat
Sarefat
Saretan
SaridGalileen (norra Israel)
SaronGalileen (norra Israel)
Seba
Sebulons stamGalileen (norra Israel)
Sedad
Sefar
Sefarvajim
Sefat
Seir
SeiraSamarien (norra centrala Israel)
Seirs berg 1, Seir
Seirs berg 2
Sekaka
Seku
Sela
Sela, Klippan
Seleukia
Selsach
Semarajim
Semarajimberget
Senan
Sene
Ser
Sered (Sereddalen)
Sereda
Serera
Seret Hashachar
Sevoim
Shaalabbin
Shaalimlandet
Shaalvim
Shaarajim (nära Azeka?)
Shaarajim (sydväst)
Shachatsima
Shafir
Shalishalandet
ShalleketportenJerusalem
Shamir 1
Shamir 2
Sharon
Sharon 2
Sharuchen
Shave Kirjatajim
Shechem, Sikem
Shefam
Shefela (låglandet)Judeen (södra centrala Israel)
Sheferberget
ShekemtornetGalileen (norra Israel)
Shema
ShemeshkällanJerusalem
Shen
Shichor
Shichor Livnat
ShickeronJerusalem
Shilchim
ShiloSamarien (norra centrala Israel)
ShimronGalileen (norra Israel)
Shimron-meronGalileen (norra Israel)
Shinar
Shion
Shittim (tel al Hammam)
Shittimdalen
Shiva
Shoeer
Shual
ShunemGalileen (norra Israel)
Shur
Siddim
Siddimdalen
Sidon
Sif 1
Sif 2
Sifmot
Sifron
SillaJerusalem
SiloamdammenJerusalem
Simeons stams område
Simri
Sin
Sin
Sinai
Sinaiberget, Horeb (Hashem el-Tarif)
Sinaiberget, Horeb (Jabal al-Lawz, Arabiska halvön)Midjans land
Sinaiberget, Horeb (Jebel Musa, Sinaihalvön – trad. plats)
Sinöknen
Sinöknen
SionJerusalem
Sion, Sions bergJerusalem
Sior
Sippar
Sira
Sirjon
Sirjon
Sisbranten
Sitna
Sivma
Sivma
Sivrajim
SkallenJerusalem
Skapelsemuseum
Skiljeklippan
Skräckens grotta – Naval Hever
Sköna portenJerusalem
SmyrnaVästra Turkiet
Soan, Soanslätten
Socho
Socho 2
Socho (i Låglandet - Shefelan)
Sodom
Sorekdalen
Sova
Spanien
Stenbrotten
Stengetsklipporna
Stengården (domarsätet, gabbata)Jerusalem
Suckot 1
Suckot 2
Suckotdalen
Sufs land
Susa
Svärdseggarnas åker
Sykar
Synagoga i Sardes
Syrakusa
Syrtenbankarna
Såningsmannens vikGalileen (norra Israel)
Taanat Shilo
Tabbat
Tabernaklet i SiloSamarien (norra centrala Israel)
TabghaGalileen (norra Israel)
Tabor 1Galileen (norra Israel)
Tabor 2Galileen (norra Israel)
Tabor 3Samarien (norra centrala Israel)
Tachat
Tachpanches 1
Tachpanches 2
Tadmor
Tamar 1
Tamar 2
Tanak
Tappuach
Tappuach 1
Tappuach 2
Tappuachkällan
Tarala
Tarshish, Tarsis
Tarsus (Tarsos)
Tavera
Teatern i EfesusVästra Turkiet
TeckentydarterebintenGalileen (norra Israel)
Tekoa
Tel Aviv
Tel es-Sultan (Jerikos murar och torn)Jerusalem
Tel Harsha
Tel Me­lach
Tel Melach
Tel SiloSamarien (norra centrala Israel)
Telam
Telassar
Telem
Tell en-Nasbeh
Tell Qasile
Tema
Tempelinstituet (förbereder byggandet av tredje templet)
Terach
Tessalonike (Thessalonike)Makedonien
Tevach, Tivchat
Tevets
The Holy Land Experience
The Jerusalem Archaeological Park - Davidson CenterJerusalem
Thera, Santorini
ThyatiraVästra Turkiet
Tiberias
TiberiassjönGalileen (norra Israel)
Tifsach 1
Tigris
Timna (i Juda)
Timna (i söder)
Timna Park (Model av tabernaklet)Negev
Timnat-Heres
Timnat-Serach
Tirsah (Tell el-Farah)
Tishbe
Titusbågen
Tofel
TofetJerusalem
Token
Tolad
Tornet i JisreelSamarien (norra centrala Israel)
Tov
Trakonitis (Trachonitis)
Tres Tabernae
Troas (Alexandria Troas)Västra Turkiet
Trädgårdsgraven (Gordons golgata)Jerusalem
Tsevojim (Sevojim)
Tsevojimdalen (Sevoimdalen)
Tsiklag (Tel Sera)
Tsippori
Tsoar (Soar)
Tsora (Tel Tzora)
Tsova
Tsova-Chamat
Tuval
Tyrannos föreläsningssal (i Efesos)Västra Turkiet
Tyros (Tyrus)
Ufas
UgnstornetJerusalem
Ulajfloden, Ulaj
Ur
Us
Usal
Ussas trädgårdJerusalem
Ussen Sheera
Utsiktsplats
Vahev
VaktportenJerusalem
ValkarfältetJerusalem
Vasshavet, Röda havet, Sävhavet
VattenledningsdammenJerusalem
VattenportenJerusalem
Via Appia
Via Egnatia
Vindolanda
Vinpress vid Jisreel (Nabots vingård)
Väktarplatån
Väster om EufratJerusalem
Väster om Giva
Västra murenJerusalem
Wohl Archaeology MuseumJerusalem
Yad Hashmona - biblisk trädgård
Yad Vashem - förintelsemuseet
Yardenit (dop-plats vid Jordan)Galileen (norra Israel)
Yursa (Tell Gamma, Tell Jemmeh)
Zeus altare i Pergamon
Östlandet
Östra portenJerusalem
Östra porten i Shechem
Övre Bet-Ho­ron
Övre rummet (Cenacle)Jerusalem