Dagens Bibelord - bibelordet.se

Sidan bibelordet.se använder sig av Svenska Kärnbibelns översättning för att ge en daglig uppmuntran från Guds Ord.

Besök bibelordet.se

Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här