På nätet

De delar av bibeln som är översatt publiceras kontinuerligt på Praisegates Bibeldatabas (praisegate.se). Nya Testamentet finns klart i en första version. Alla delar som ingår i kyrkoårets texter finns översatt i Gamla Testamentet, samt några kapitel i första och andra Mosebok.

Gamla testamentet

1 Moseboken 1-3, 6-8
2 Moseboken 1-6
Psalm 8, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 37, 62, 96, 98, 100, 110, 114, 138, 145
Ordspråksboken

Nya testamentet

Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlagärningarna
Romarbrevet
1 Korintierbrevet
2 Korintierbrevet
Galaterbrevet
Efesierbrevet
Filipperbrevet
Kolosserbrevet
1 Tessalonikerbrevet
2 Tessalonikerbrevet
1 Timoteusbrevet
2 Timoteusbrevet
Titusbrevet
Filemonbrevet
Hebreerbrevet
Jakobsbrevet
1 Petrusbrevet
2 Petrusbrevet
1 Johannesbrevet
2 Johannesbrevet
3 Johannesbrevet
Judasbrevet
Uppenbarelseboken

Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här