Kyrkoårets texter - första årgången

Detta är den första av tre tryckta utgåvor med bibeltexter från Svenska Kärnbibeln i samarbete med Sjöbergs förlag.


Sagt om Svenska Kärnbibeln

”För den som inte fått förmånen att lära sig grekiska, hebreiska och arameiska, och på så sätt kunna ta del av Bibeln på grundspråken, så är Svenska Kärnbibeln ett utmärkt redskap för att förstå valörer och betydelser i ord, som det svenska språket inte riktigt kan täcka. Bibelläsaren får då ut mer av sitt studium av Ordet.”

Carl-Erik Sahlberg, direktor

Läs fler citat här.


Beställ boken här från Sjöbergs förlag


Antal sidor: 270
Omslag: Mjukband
ISBN: 978-91-86935-12-2

Genom att köpa boken stöder du arbetet med översättningen, men texterna finns även tillgängliga fritt här på www.kyrkoåretstexter.se.Bokens baksida

Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här