Sponsorer

Allt arbete med översättningen av Svenska Kärnbibeln görs på ideell basis. Praisegate International Ministries som är en kristen non-profit organisation är initiativtagare. Översättningsarbetet sker också i samarbete med Sjöbergs förlag som ger ut de tryckta versionerna och hemsidan sponsras av Crossnet AB.

   

Praisegate

Praisegate International Ministries bildades 2003 i Californien, USA och verkar för att göra Jesus känd genom musik och böcker. På hemsidan finns både en Bibel- och en lovsångsdatabas. På hemsidan publiceras löpande  de delar av Svenska Kärnbibeln som översätts i en första version. Här finns även en grekisk interlinjär översättning som gör att man själv kan studera grundtexten.

Hemsida: www.praisegate.com


Sjöbergs förlag

Sjöbergs förlag är ett kristet bibel och bokförlag. Förlaget startades år 2000 och hette då Gospel Media, men dess rötter sträcker sig tre generationer bakåt. Företaget i sig är inte knutet till något samfund utan vill vara en resurs för hela kristenheten.

Hemsida: www.gospelmedia.se.


Crossnet AB

Denna hemsida driftas på Crossnets servrar och använder sig av Crossnets publiceringsverktyg UNITY. Detta gör det möjligt att snabbt och enkelt skapa och modifiera hemsidan. En av Crossnets visioner är att vara en plattform för hjälpa organisationer att på ett effektivt sätt sprida det glada budskapet om Jesus. Crossnet är Svenska kärnbibelns It-partner.

Hemsida: www.crossnet.se

Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här