Sagt om Kärnbibeln

Att Bibeln är Guds Ord har varit den kristna Kyrkans tro i snart tvåtusen år. Just därför är Bibelläsningen så viktig för varje kristen. Dessutom finns det otaliga vittnesbörd om att sökare fått upp ögonen för att Jesus är Herrarnas Herre och Konungarnas Konung genom läsning av just Bibelordet. Svenska Kärnbibeln vill förmedla en texttrogen, dynamisk och insiktsfull översättning av Bibelordet som jag varmt kan rekommendera.
Hans Weichbrodt, inspiratör i Oasrörelsen
"För den som inte fått förmånen att lära sig grekiska, hebreiska och arameiska, och på så sätt kunna ta del av Bibeln på grundspråken, så är Svenska Kärnbibeln ett utmärkt redskap för att förstå valörer och betydelser i ord, som det svenska språket inte riktigt kan täcka. Bibelläsaren får då ut mer av sitt studium av Ordet."
Carl-Erik Sahlberg, missionär
Svenska Kärnbibeln är en fantastiskt möjlighet för den som vill vara trogen Guds ord, Bibeln. Den belyser de olika översättningsmöjligheter och tolkningar som man annars behöver ett stort antal olika översättningar och bibelkommentarer för att kunna att ta till sig. Det gör den till ett oumbärligt verktyg för den som vill få en djupare kunskap och förståelse för Bibelns livsviktiga budskap.
Lennart G C Johansson, Pastor i Värmlandsnäs Missionsförsamling
För en tid sedan fick jag ett exemplar av boken Kyrkoårets texter, läsningen i den blev för mig en verklig Aha-upplevelse, texterna fick nytt liv i sig. Genom att förklaringar och kommentarer lagts in i texten där de hör hemma och inte på ett annat ställe eller annan sida i boken, samt beskrivningar om skick och bruk på bibelns tid har kastat nytt och klarare ljus över bibelordens innehåll och mening.
Rune Westby, pensionerad mekaniker
"Bibelöversättningar med fokus på att bredda och förtydliga bibelordets information och kontext har funnits länge, men hittills inte på svenska. Jag är väldigt glad över Svenska Kärnbibelns ambition att öka förståelsen av Gudsordet och inspirera till ett fördjupat studium av bibeln. Det är ju, som bekant, den sanning vi förstår som gör oss fria (Joh. 8:32)."
Joakim Lundqvist, pastor Livets Ords församling, tidigare internationell ledare för elevorganisationen Ny Generation
Ett bra tillfälle för dig som följer kyrkoårets texter och som vill fördjupa dig lite mer av innebörden i bibeltexterna utan att behöva flera uppslagsverk vid sidan om. I denna bok får du en djupare förståelse på ett bra och förståeligt sätt. Häng med o se hur bibelns texter har så mycket att ge!
Anna Gustafsson, pastor i Årjängs Missionskyrka
"Vi har länge behövt en svensk motsvarighet till engelska Amplified Bible. Kärnbibeln fyller det tomrummet."
Mats Magnusson,
"Översättningen som med flera ord fångar nyanserna ger en större förståelse, precis som jag får med många olika översättningar. Nu får jag 'många översättningar' i en översättning."
Tomas Olsson, pastor i Svenska Missionskyrkan
"Kärnbibeln hjälper mig med att tränga djupare in i ordet. Bibelberättelsen blir ännu mer levande."
Stanley Karlman, pastor i Pingstkyrkan Karlshamn
"Kärnbibeln. Allt samlat i en bibel, kommentarer och förtydligande ord som tidigare saknats. Inte bara på engelska. Äntligen på svenska. Detta berikar vårt land och folk."
Patrik Sandberg, ledningsgruppen Sverigebönen
"Svenska Kärnbibeln gör det enklare att studera Guds ord! Oftast behöver jag ordböcker för grundord, studiebiblar och gärna några webbsidor för att komma på djupet. Kärnbibeln strukturerar och förklarar på ett smidigt sätt vad grundtexten faktiskt säger. Allt i en och samma översättning!"
Andreas Jensen, Mission SOS
"När NT 81 lanserades hade professor Harald Riesenfeldt ett anförande i Predikantveckan, en årlig konferens för pingströrelsens predikanter, då han sa; gör inte misstaget att lämna tidigare översättningar och nu bara använda denna. Behåll alla och låt de komplettera varandra. Det är vad nya Svenska Kärnbibeln gör. Den berikar bibelläsningen i mycket hög grad och fördjupar förståelsen med belysande variationer på översättningar, och det på ett sätt som är väldigt lättillgängligt."
Stefan Claar, pastor i Pingstkyrkan Norrköping
Jag har använt Svenska Kärnbibeln som ett komplement. Den har fått mig att tänka i andra banor inför en predikan. Den har dessutom fått mig att dyka djupare ner i vissa ord som blir belysta i Kärnbibeln. Vissa kommentarer har jag ställ mig frågande inför, men detta har också gjort att jag har fått tänka till lite extra och gräva i min egen kunskap. Jag är tacksam för Kärnbibeln och hoppas att fler upptäcker den. Den har redan skapat samtal kring Ordet och det behöver vi.
Gunilla Skottsborg, präst i Svenska kyrkan
Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här