16 juni 2014, kl 20:32

Pergamonmuseet i Berlin och Bibeln

Pergamonmuseet i Berlin är nog världens främsta fullskaliga bibelarkeologimuseum. Här finns många monument som har biblisk anknytning. Pergamonaltaret (refereras till som Satans tron i Uppenbarelseboken), Ischtarporten in till staden Babylon (byggd 575 f.Kr. av Nebukadnessar), en torgport från den romerska staden Miletos (som Paulus besökte) och ett assyriskt palats från 1200 f.Kr. som omnämns i samband med Nineve.

Pergamonaltaret

I slutet av 1800-talet började tyska arkeologer göra utgrävningar i den forntida staden Pergamon. Där hittar man det väldiga Zeus-altaret med tjugofyra trappsteg som leder upp till en trettio gånger trettio meter stor plattform. Altaret tros ha byggts omkring 170 f.kr. för att hylla kung Eumenes seger i ett krig. Altaret var i dåligt skick, och efter förhandlingar får man tillåtelse att transportera det till Berlin för restaurera det. Altaret placeras i det specialanpassade stora Pergamonmuseet som börjar byggas 1910 och står färdigt 1930, där man än idag kan besöka altaret.

Pergamon är den tredje församlingen som får en hälsning i Uppenbarelseboken. I Upp 2:13 säger Jesus: ”Jag ser var du bor, en plats där Satan har sin tron”. Detta var en plats där Satan kände sig hemma och där han hade starkt inflytande och påverkan. Det var en passande titel, i Pergamon tillbad man alla grekiska gudar, och också den främste som var Zeus. I samma vers, Upp 2:13, omnämns att det var här församlingens tidigare pastor Antipas har dött martyrdöden. Antagligen brändes han till döds just på detta altare för att han vägrat tillbe den romerska kejsaren. På altaret stod en ihålig kopparoxe, och under ockult tillbedjan bands offret fast inuti oxen och man eldade under den. Oxen hade ihåliga horn och när offret skrek av smärta verkade det som om den kom till liv.

Det är skrämmande att den plats som benämns som ”Satans tron” i Uppenbarelseboken, flyttas sten för sten till Berlin lagom till 1930-talet då Hitler får makten. Arkitekten som ritar den stora stadion i Nürnberg där Hitler håller sina tal hämtar sin inspiration från just detta Zeus-altare.

 

OBS! mellan september 2014 och fem år framåt till 2019 är den delen som har Pergamonaltaret stängt för reparationer, övriga delar av museet är dock öppna.

 

Ischtarporten från Babylon

Ishtarporten var en av de åtta inre portarna i Babylon. Fram till porten som var utsmyckad med blått glaserat tegel, ledde en 250 meter lång och drygt tjugo meter bred processionsväg. Det var Nebukadnessar II som byggde porten 575 f.Kr. Ishtar var en kärleksgudinna, krigsgudinna och himlens drottning i mesopotamisk mytologi.

Den babyloniska fångenskapen då judarna deporterades till Babylon varade från 587-537 f.Kr, räknat från Jerusalems förstörelse till perserkungen Kyrus löfte om att judarna fick gå tillbaka. När man går igenom porten i museet så är det samma port som bla Daniel, Hananja, Mishael och Asarja gått igenom, se Daniels bok.

Delar av det tyska utgrävningarna finns även i Sverige. År 1931 köpte Röhsska museet i Göteborg två glaserade tegelreliefer, ett lejon och en drake.

 

Torgporten från Miletos

Detta stora marmormonument, med en bredd på 30 meter och höjd på 16 meter, var en del av den norra ingången till ett av de inre torgen. Den byggdes någon gång 120-130 e.Kr.

Även om just detta hus är byggt senare kan den ge en känsla för hur det var när Paulus besökte Miletos under sin tredje missionsresa. Här kallar han på ledarna från Efesos fem mil norr om Miletos, och uppmanar dem att ta hand om församlingen, se Apg 20:15-35. Paulus stannar också till här på en av sina resor (2 Tim 4:20).

 

Assyriskt palats

Delar av ett rekonstruerat palats från 1200-800 f.Kr kommer från staden Kelach (i nuvarande Irak).

Staden omnämns i 1 Mos 10:11 i samband med den mer kända Nineve som bara ligger någon mil norr om Kelach.

 

 

 

Jonas Bergsten, 16 juni 2014

Skriv ut / Dela
linje

06 juni 2014, kl 11:42

Bibelordet.se använder Kärnbibeln!

En ny sida, www.bibelordet.se, som presenterar ett nytt bibelord för årets 365 dagar använder Kärnbibelns översättning. En perfekt sida att slå upp i sin telefon eller surfplatta, och få en daglig uppmuntran från Guds Ord!

Vi är glada och tacksamma att Guds ord får spridas och ge uppmuntran och hopp! Det är just för den här typen av initiativ som det är bra med Kärnbibelns enkla och smidiga copyright!

Med ett enkelt knapptryck kan man välja att visa eller dölja översättningens expanderingar inom parenteser och klamrar.

Besök gärna www.bibelordet.se.

Jonas Bergsten, 06 juni 2014

Skriv ut / Dela
linje

ÖversättarbloggJonas Bergsten, huvudöversättare Svenska Kärnbibeln

Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittar under arbetets gång!

Prenumerera via RSS

Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


  1. Parenteser i texten
  2. Hakklamrar i texten
  3. Lättläst layout
  4. Positiva rubriker!
  5. Många verbformer
  6. Vågar översätta allt
  7. Hebreiska tecken
  8. Bilder
  9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här