21 mars 2014, kl 05:30

En man och hans fruar...

Det finns en TV-serie som heter en man och hans fruar. Där läser man i Bibeln och ber, men är det verkligen så att polygami är en biblisk princip?

Det är inte alla ämnen som Bibeln rent ut säger att något är rätt eller fel, dock kan man ganska snart se vad Bibeln säger, genom att titta på alla de bibelställen som tar upp ämnet - summan av Guds ord är sanning som det står i Psalm 119:160.

I tidigare blogginlägg har vi tittat på första gången ett ämne tas upp ges ofta redan där viktiga andliga principer.

Den förste som tog sig två fruar var Lemek, vi kan läsa om det i 1 Mos 4:19-24. I samma sammanhang står det att han dräpte folk utan orsak och skröt över det. Alltså var den förste som praktiserade polygami en ond man som skröt över sin ondska...

Inget bra exempel att ta efter!

Tittar man sedan vidare på de män som har mer än en fru har det alltid varit kiv och bråk och trassliga relationer.

Guds Ord i 1 Mos 2:24 lägger ut principen för ett lyckligt äktenskap:

"Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett."

Det är viktigt att mannen LÄMNAR sin mor och far, släpper ekonomiska och sociala band med dem och istället delar dem med sin fru. Självklart har mannen kvar sin relation med föräldrarna, men den känslomässiga bandet finns nu till hans hustru.

Det står klart och tydligt att han ska leva med SIN hustru i singular, inte sina hustrur i plural.

De är nu ett. Det är inte en del där man jämkar, 50% av mina idéer och 50% av dina, utan det är en helt ny enhet - ett gift par är en ny enhet!

Jonas Bergsten, 21 mars 2014

Skriv ut / Dela
linje

17 mars 2014, kl 23:23

Den första bönen för helande

Det är alltid intressant att se den första gången ett ämne tas upp i Bibeln. I detta passage läggs ofta grundläggande andliga principer upp som hjälper oss att förstå och tolka ämnet.

Läs 1 Mos 20:17
Det första Bibelstället där någon ber om helande är 1 Mos 20:17. Abraham har flyttat till Gerar väster om Hebron där han bor en tid (Här slår du upp Gerar i bibelatlas.se)

Abraham strular faktiskt till det genom att ljuga om Sara, och det blir lite rörigt i relationerna med kungen Avimelek. På grund av detta får kungen en dröm och han och hela hans hus blir barnlösa. Abraham ber för dem, och de blir helade.

I hebreiskan står det "ha-elohim" - Guden i bestämd form. Det förstärker en personlig relation, inte bara lite allmänt en bön till en Gud vilken som helst utan en bön till den ende Guden!

Vi vet inte hur Avimelek blev barnlös, men kanske var det något fysikst som hindrade honom från att kunna få barn. Vi kan se Guds beskydd över Sara som Abraham hade lämnat in hos kungens harem, så att hon inte blir med barn med någon annan - Isak skulle ju vara Abraham och hennes eget barn!

Det som är intressant är att Avimelek och de med honom, som är de första som blir helade i Bibeln är en icke-judar. Abraham skulle ju bli en välsignelse till alla folk (1 Mos 12), och detta är ett tidigt exempel på det redan här.

Abraham själv ber för någon att få barn, medan han själv är barnlös... Abraham och Sara har ju löfte om att få ett eget barn, men det har ännu inte skett. Här ser vi att det finns en andlig princip här att inte vara helt upptagen med sitt eget helande utan att faktiskt betjäna andra, och be för andra som har liknande problem och få vara en välsignelse till dem, då kommer också vårt eget helande.

Det är också uppmuntrande att det är inte att vi gör allting rätt som gör att Gud hör bönen, Abraham hade ju nyss ställt till det, dock var han lyhörd och snabb att omvända sig och Gud är med honom.

Jonas Bergsten, 17 mars 2014

Skriv ut / Dela
linje

13 mars 2014, kl 10:46

Ny Bibelatlas på svenska!

Nu har vi släppt en första version av en helt ny digital Bibelatlas kopplad till Svenska Kärnbibelns översättning. Här finns alla 1200 platser som nämns i Bibeln, men även moderna platser som museer och nationalparker som har biblisk anknytning.

Kartan bygger på Google Maps och klickar man på en plats så hittar man alla bibelreferenser och en kort introduktion till platsen.

Bilderna är hämtade från Praisegates bibeldatabas och Panoramio som är en internettjänst där vi hämtar bilder som är tagna i närheten av den GPS position som platsen har.

Du hittar atlasen på www.praisegate.com eller enkelt via den enkla nyregistrerade domänen www.bibelatlas.se!

Arbetet med att fylla på med information till alla platser pågår för fullt, men det går bra att använda sidan redan nu.

Jonas Bergsten, 13 mars 2014

Skriv ut / Dela
linje

ÖversättarbloggJonas Bergsten, huvudöversättare Svenska Kärnbibeln

Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittar under arbetets gång!

Prenumerera via RSS

Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


  1. Parenteser i texten
  2. Hakklamrar i texten
  3. Lättläst layout
  4. Positiva rubriker!
  5. Många verbformer
  6. Vågar översätta allt
  7. Hebreiska tecken
  8. Bilder
  9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här