29 december 2013, kl 20:40

Jesu första år - en kronologisk samanställning

Av de fyra evangelierna är det Matteus och Lukas som beskriver händelserna kring Jesu födelse och de första åren av Jesu liv. Lägger man ihop dessa skulle man kunna få följande kronologiska händelseförlopp:

 1. Sakarias får änglabesök när han tjänstgör i templet i Jerusalem (Luk 1:11).

 2. Elisabeth blir gravid när Sakarias kommer hem (Luk 1:24). Prästerna tjänstgjorde en veckas tid åt gången så detta sker inte så lång tid efter hans tid i templet.

 3. Då Elisabeth är i sjätte månaden visar sig en Ängel för Maria i Nasaret (Luk 1:26-28).

 4. Några dagar senare beger sig Maria själv till Sakarias och Elisabeth (Luk 1:39).

 5. Maria stannar där tre månader tills det är dags för Elisabet att föda (Luk 1:56).

 6. Johannes döparen föds ett halvår innan Jesus (Luk 1:57).

 7. Maria kommer hem och är gravid i tredje månaden, Josef får en dröm att inte skilja sig från Maria (Matt 1:19).

 8. Josef och Maria beger sig till Betlehem. (Luk 2:4)

 9. Jesus föds (Luk 2:6-7).
  ·  Här används inte ordet för ett kommersiellt värdshus som i liknelsen om den barmhärtige samariern, se Luk 10:34. Istället används ett mer allmänt ord för rum, och det syftar troligen på det gästrum som var vanligt i dåtida hus. Det skulle ha varit en förolämpning mot hela Josefs släkt om de tagit in på ett värdshus när de hade släkt i staden. Eftersom många är i Betlehem på grund av skattskrivningen verkar detta gästrum vara upptaget av en annan familj, så Maria och Josef bor antagligen i familjens vardagsrum. I anslutning till detta rum var det vanligt att det fanns ett stall där man tog in sina djur under natten. Kanske är det i en krubba i den delen av rummet den nyfödde Jesus läggs.

 10. Åtta dagar senare omskärs Jesus, och får officiellt namnet Jesus (Luk 2:21).

 11. Fyrtio dagar senare går de till templet för Marias rening, och Jesu helgas som den förstfödde (Luk 2:22).

 12. Visa män från öst besöker dem i deras hus. Antagligen i Betlehem, men det kan också vara i Nasaret. Detta sker tidigast fyrtio dagar efter Jesu födelse, men troligast är att det har gått något år. (Matt 2:1).

  ·  Matt 2:11 står det att de kom ”in i huset”, dvs i bestämd form, det huset i Betlehem (eller eventuellt Nasaret) som de bodde i.

  ·  När de vise männen ser barnet i Matt 2:9 används det grekiska ordet ”padion”. Detta ord beskriver oftast ett barn mellan ett och sju år, till skillnad från det grekiska ordet "brephos" som används för spädbarn i Luk 2:16.

  ·  Tiden att förbereda gåvor och arrangera resan från Babylon/Persien tar tid, de vise männen är inte ensamma utan har med sig tjänare, vakter. Det är en hel konvoj som kommer. Bibelkommentarer uppskattar att från det att stjärnan visade sig och de vise männen anländer rör sig om 1-2 år.

  · Att Herodes senare (Matt 2:16) dödar alla ”alla pojkar i Betlehem och närliggande områden som var två år och yngre”, antyder också att de vise männen kom när Jesus inte var några månader utan lite äldre. Att Herodes låter döda alla barn upp till två år i Betlehem med omnejd, indikerar att han trodde att Jesus kunde vara upp till två år och att han fanns i trakterna kring Betlehem.

 13. De vise männen lämnar familjen och tar en annan väg hem (Matt 2:13).

 14. Josef får en dröm samma natt, och Josef och Maria flyr med Jesus till Egypten (Matt 2:13).

 15. Herodes dör (Matt 2:19).

 16. Josef, Maria och Jesus kommer tillbaka från Egypten, de kanske stannar till i Betlehem som ligger på vägen, men där (eller tidigare i Egypten) blir Josef varnad att stanna, och de beger sig vidare norrut mot Nasaret vilket är både Josef och Marias hemstad. (Matt 2:22)

 17. Familjen bosätter sig i Nasaret. (Luk 2:39 och Matt 2:23)

 
Det är viktigt att betona att vi kan inte helt säkert veta det kronologiska förloppet. Evangelierna är inga loggböcker, utan just evangelier som är ögonvittnesskildringar av Jesu liv. Denna sammanställning är gjord utifrån de detaljer som ändå finns angivna, men där det finns öppet för olika alternativ måste man ha en ödmjuk inställning och kan inte med 100% fastslå tidpunkten då det skedde.

Jonas Bergsten, 29 december 2013

Skriv ut / Dela
linje

28 december 2013, kl 20:10

Vad hände åtta dagar, och fyrtio dagar efter Jesu födelse?

Vad innebär frasen ”fullgjort allt i enlighet med Herrens lag” i Lukas 2:39? Det första är omskärelsen som sker åtta dagar efter födseln, det andra Marias rening fyrtio dagar efter födseln. Från början var det pojkens far som utförde omskärelsen, men på Jesu tid utfördes ingreppet ofta av en rabbin. Det andra som lagen föreskrev var Marias rening att fyrtio dagar. Enligt lagen behövde de gå till templet i Jerusalem, dels för att offra ett lamm eller två duvor för Marias rening, se 3 Mos 12:2-8. Samtidigt helgade de också Jesus som den förstfödde, se 2 Mos 13:2.

Läs Luk 2:21-39
Jonas Bergsten, 28 december 2013

Skriv ut / Dela
linje

23 december 2013, kl 19:50

Julevangeliet i Lukas 2

Här kommer julevangeliet i Svenska Kärnbibelns översättning!

Läs Luk 2:1-20
Jonas Bergsten, 23 december 2013

Skriv ut / Dela
linje

05 december 2013, kl 16:57

Givandets välsignelse

Gud lämnar ingen skyldig, den som är generös och givmild får tillbaka. Lagen om sådd och skörd gäller på alla områden. Det är intressant att se att det finns en nyansskillnad i de hebreiska ord som används i ordspråksboken när det talas om vårt behov kommer att mötas när vi välsignar andra och mättar deras behov.

Läs Ords 11:25
I grundtexten används två skilda ord. Det första ordet "Ravah betyder "att släcka törsten som genom att ge ett glas vatten eller stänka vatten droppar på någon". Den andra ordet "Yarah" betyder "att bli översköljd eller helt doppas i vatten".

Denna nyansskillnad är svår att få med i en traditionell översättning, man måste välja ordet vederkvickt eller mättad, men i en expanderad översättning kan man få med denna nyansskillnaden.

Jonas Bergsten, 05 december 2013

Skriv ut / Dela
linje

ÖversättarbloggJonas Bergsten, huvudöversättare Svenska Kärnbibeln

Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittar under arbetets gång!

Prenumerera via RSS

Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


 1. Parenteser i texten
 2. Hakklamrar i texten
 3. Lättläst layout
 4. Positiva rubriker!
 5. Många verbformer
 6. Vågar översätta allt
 7. Hebreiska tecken
 8. Bilder
 9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här