19 november 2013, kl 17:15

Tyfonen Hayan

Matteus använder samma grekiska ord ”seismos” både för stormar på hav och jordbävningar, som just är ett tecken på att Jesus snart kommer tillbaka.

Läs Matt 24:4-7
I Matteus 24 har lärjungarna och Jesus varit i templet och man går upp på Olivberget. Här frågar några av lärjungarna Jesus när templet ska förstöras, och vilket tecken ska markera hans återkomst och tidsålderns slut? (Matt 14:3)

Resten av kapitel 24 och hela kapitel 25 är Jesu svar på dessa två frågor. Som svar på den andra frågan tar Jesus tar upp olika tecken både i naturen och bland människorna. Ett av tecknen i naturen är jordbävningar (se Matt 24:7). Här används det grekiska ordet ”seismos”. Vi känner igen detta ord från instrumentet seismograf, som används för att registrera jordbävningar.

Det är intressant att se hur Bibelns författare använder ordet ”seismos”. Det används fjorton gånger och för det mesta är det tydligt att det syftar på just jordbävningar, men det är inte den enda betydelsen. Vid ett tillfälle använder Matteus detta ord där det är helt tydligt att det även syftar på stormar och tyfoner. I Matt 8:24 används just ”seismos” om stormen på Genesarets sjö, medan Markus och Lukas använder ett annat vanligare ord för storm.

Galileiska sjön ligger två hundra meter under havets yta, omgiven av berg. Vid rätt omständigheter i lufttemperaturer kan kraftiga orkanbyar snabbt uppstå när varm luft drar in från öknen. Det är möjligt att det var det som orsakade den kraftiga stormen då Jesus och lärjungarna korsade Galileiska sjön. Detta är ett känt fenomen, 1992 slog tre meter höga vågor in mot kuststaden Tiberias i en liknande storm.

Att just Matteus väljer att använda ”seismos” både om stormen på Genesarets sjö, och för vilka tecken vi kan förvänta oss att se mer och mer av innan Jesus kommer tillbaka bör göra att vi faktiskt ska dra öronen åt oss när vi hör att Hayan är en av de kraftigaste tyfoner vi sett.

Jesus ger inte dessa tecken bara för att de kristna ska kunna checka av dem en efter en på en lista och hålla ut i en bunker till hans ankomst. Detta blir tydligt lite senare i Jesu svar där han ger tre liknelser som alla handlar om tjänare som väntar på sin herres ankomst. Budskapet är att vara sysselsatt med uppdraget (Matt 24:45-51), vara brinnande (25:1-13) och förvalta pundet väl (Matt 25:14-29).

I Matt 24:14 säger Jesus att det kommer att ske en "världsvid evangelisationskampanj" innan han kommer tillbaka – kanske den största vi någonsin sett på vår jord. Det glada budskapet om frälsningen i Jesus ska sprida sig över hela jorden så att alla folk får höra om Jesus. Detta är inte något som sker i skymundan - detta kommer inte att gå någon obemärkt förbi!

Även om det blir mer förföljelse av kristna, och oro i världen så står församlingen inför sin bästa tid någonsin!

Jonas Bergsten, 19 november 2013

Skriv ut / Dela
linje

15 november 2013, kl 09:47

Nu har boken kommit!!!

Fick samtal från Thomas på Gospel Media - nu har pallen med boken från tryckeriet kommit till förlaget!!!

Beställ boken här från Gospel Media.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Bergsten, 15 november 2013

Skriv ut / Dela
linje

ÖversättarbloggJonas Bergsten, huvudöversättare Svenska Kärnbibeln

Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittar under arbetets gång!

Prenumerera via RSS

Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


  1. Parenteser i texten
  2. Hakklamrar i texten
  3. Lättläst layout
  4. Positiva rubriker!
  5. Många verbformer
  6. Vågar översätta allt
  7. Hebreiska tecken
  8. Bilder
  9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här