17 september 2013, kl 13:03

Rik inför Gud

Av alla begär som finns så är det bara kärleken till pengar som Jesus ställer på samma nivå som sig själv.

"Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene
och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se
ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.” Matt 6:24

Detta är enda gången i Bibeln Jesus jämställer något som en herre vid
sidan av sig själv. Det är inte hur mycket pengar vi har som avgör om
pengar är vår herre, det är vårt förhållande till dem. Bibeln nämner många rika, gudfruktiga människor. David var enormt rik och ändå en man efter Guds hjärta. Många rika grekiska kvinnor stödde Paulus tjänst (Apg 17:12), osv. Pengar är en god slav men en dålig herre. Pengar är den lägsta av alla resurser:

 • Pengar kan köpa ett hus, men inte ett hem.
 • Pengar kan köpa en säng, men inte en god natts sömn.
 • Pengar kan köpa medicin, men inte hälsa.

I psalm 49, står det i vers 2 att den riktar sig till "både hög och låg, rik och fattig", dvs till alla oavsett ställning. I vers 6 kommer en fråga som har ett underförstått negativt svar: ”Varför skulle jag vara rädd och orolig när jag har lagt mitt liv i Guds hand?” Nej, jag behöver inte vara orolig, jag kan ha
frid oavsett yttre omständigheter!

Däremot den som förlitar sig på pengar har all anledning att vara orolig. Då spelar det inte någon roll om man har mycket eller lite pengar. Den rike oroar sig för hur han ska behålla sin förmögenhet, den fattige för hur han ska få ekonomin att gå ihop.

I Lukas 12:13-21 bråkar två bröder om ett arv. Mitt under Jesu undervisning som handlar om allvarliga frågor blir det en paus, och då passar en av bröderna på att ropa "Mästare, säg åt min bror att dela arvet".

Enligt judisk tradition fick den äldsta sonen en dubbel lott jämfört med de andra sönerna, se 5 Mos 21:17. Antagligen är det den yngre sonen som vill att familjens egendom ska säljas så att han får ut sin del, men det har inte gjorts av någon anledning. Om det blev tvister kring fördelningen brukade normalt rabbinerna lösa dem.

Det är inte svårt att tänka sig att den här konflikten uppfyllde broderns tankar dag och natt, det var det enda han pratade med folk om, och nu ser han sin chans att få Jesus på sin sida. Vi förstår att den här tvisten hade förgiftat båda brödernas relation, eftersom Jesus riktar sig till "dem" (v15). Jesus svarar att vi alla ständigt behöver vara på vår vakt och skydda oss mot all sorts girighet och habegär, för en människas liv handlar inte om materiellt överflöd. Det är inte det som avgör livskvalitén.

Jesus fortsätter sedan att ge en liknelse om en rik man som handlar dåraktig. Mannen hade stora skördar och funderar på hur han ska expandera för att sedan kunna ta det lugnt och njuta av allt han tjänat ihop. I grekiskan används ordet "jag" åtta gånger och "mina" fyra gånger i två korta verser
(v18-19). Poängen kan inte bli tydligare - den rike mannens fokus var
bara på honom själv och inte Gud och andra människor. Han var rik i
världens ögon men "inte rik inför Gud." (v21)

Är vi rika inför Gud? "Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara." säger Jesus i Matt 6:21. Skulle Jesus undervisat 2013 kanske han skulle sagt "Visa mig ditt bankutdrag för de tre senaste månaderna och jag kan tydligt se vad du prioriterar och var ditt hjärta är. Står det bara JAG och MITT istället för GUDS RIKE och ANDRA MÄNNISKOR på raderna i kontoutdraget?”

Jonas Bergsten, 17 september 2013

Skriv ut / Dela
linje

14 september 2013, kl 20:00

Biblisk uppmuntran!

Paulus talar allvarsord till den unge predikanten Timoteus. Det är viktigt att predika vad Guds ord säger, och göra det tydligt, både när det passar bra och när det inte är gynnsamma omständigheter!

Läs 2 Tim 4 1-2
Bibeln visar hur viktigt det är att inte bara komma med pekpinnar, utan också förklara varför man ska göra något. Biblisk förmaning går hand i hand med uppmuntran som är tröst, hjälp och en inbjudan att göra det rätta. Detta sker också i outtröttligt tålamod som är ett balanserat temperament som har överseende när någon gör fel kombinerat med undervisning som tydligt ger instruktioner och visar hur man gör det rätta.

Jonas Bergsten, 14 september 2013

Skriv ut / Dela
linje

ÖversättarbloggJonas Bergsten, huvudöversättare Svenska Kärnbibeln

Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittar under arbetets gång!

Prenumerera via RSS

Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


 1. Parenteser i texten
 2. Hakklamrar i texten
 3. Lättläst layout
 4. Positiva rubriker!
 5. Många verbformer
 6. Vågar översätta allt
 7. Hebreiska tecken
 8. Bilder
 9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här