31 december 2012, kl 11:36

Börja året med Bibeln - enkel 40 dagars bibelplan

Har du någon gång tänkt att du ska läsa Bibeln på ett år, det står faktiskt ingenstans i Bibeln att man ska göra det! Däremot står det i Josua 1:8 att tänka på ordet dag och natt - det handlar mer om kvalitet än kvantitet när det gäller Bibelläsning.

Här är en enkel plan med några versar varje dag under fyrtio dagar - en perfekt start på det nya året!

Här finns PDF fil om du vill skriva ut.

Vecka 1
1 jan Rom 12:1-2
2 jan Jak 1:1-12
3 jan Jak 1:13-18
4 jan Jak 1:19-27
5 jan Jak 2:14-20
6 jan Jak 3:13-18

Vecka 2
7 jan Jak 4:6-12
8 jan Luk 18:10-14
9 jan 1 Kor 12:12-27
10 jan Ef 1:15-19
11 jan Ef 2:4-10
12 jan Ef 5:1-5
13 jan Ef 5:6-20

Vecka 3
14 jan Luk 15:11-32
15 jan Upp 3:2-5
16 jan Fil 3:12-16
17 jan Fil 4:4-9
18 jan Upp 3:8-11
19 jan Kol 2:16-23
20 jan Kol 3:1-11

Vecka 4
21 jan Kol 3:12-17
22 jan Luk 11:29-36
23 jan 2 Pet 1:5-11
24 jan Apg 13:42-52
25 jan Joh 8:1-19
26 jan 1 Joh 2:1-6
27 jan 1 Joh 2:7-11

Vecka 5
28 jan 1 Joh 2:15-17
29 jan 1 Joh 3:1-3
30 jan 1 Joh 3:17-24
31 jan 1 Joh 4:7-21
1 feb 1 Joh 5:1-6
2 feb Matt 14:25-33
3 feb Matt 5:21-24

Vecka 6
4 feb Matt 5:27-30
5 feb Matt 5:33-37
6 feb Matt 5:38-42
7 feb Matt 6:19-34
8 feb Luk 14:25-35
9 feb Upp 21:1-4

 

Jonas Bergsten, 31 december 2012

Skriv ut / Dela
linje

08 december 2012, kl 23:26

Hur gamla var lärjungarna?

När vi läser Bibeln har man ofta en inre bild av hur lärjungarna såg ut. Vi vet ju att Jesus började sin tjänst vid trettio års ålder, och ofta har man sett målningar, som tex den sista måltiden av Leonardo da Vinci där de ser ut att vara omkring 30-40 år, men stämmer det?

Det är intressant hur små detaljer i Bibeln ger ledtrådar till hur gamla lärjungarna var! En sådan detalj är tempelskatten som omnämns i Matteus 17. Jesus har varit verksam i omkring två år. Han befinner sig i Kapernaum som är hans bas i Galileen under den här perioden.

Några judiska män kommer för att samla in tempelskatten. De stannar till utanför Petrus hus och frågar honom om han och Jesus ska betala den frivilliga skatten. Petrus går in och då säger Jesus att han ska gå ner och kasta i en krok och första fisk han får kommer att ha ett mynt i sin mun som räcker till betalning för dem båda, se Matt 17:24-27.

Den frivilliga årliga tempelskatten var på två drachmer per person. Det motsvarar två dagslöner. Skatten användes för omkostnaderna kring tempeltjänsten i Jerusalem. Den gällde för alla män mellan 20 och 50 år.

Att det bara är Petrus och Jesus som verkar behöver betala innebär att de övriga lärjungarna antingen var över 50 år, eller under 20 år, där det sistnämnda är det mest troliga. Det var inte alls ovanligt att man vid 14-15 års ålder började följa en rabbi och blev en lärjunge, så de yngsta kan ha varit i fjortonårsåldern, och de flesta lärjungarna är alltså i övre tonåren.

Detta hjälper oss att förstå bibeltexterna, när Jesus uppmanar fiskar-grabbarna att lämna allt och följa honom. De har de inte familjer som de lämnar vind för våg. Den enda av lärjungarna som antyds vara gift är Petrus eftersom vi läser att hans svärmor blir helad i Matteus 8:14. De flesta bibelforskare är överens om att Jesus bodde i Petrus hus, vilket innebär att Petrus hade mycket tid hemma hos fru och barn eftersom deras hem var missionsstationen!

Jonas Bergsten, 08 december 2012

Skriv ut / Dela
linje

ÖversättarbloggJonas Bergsten, huvudöversättare Svenska Kärnbibeln

Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittar under arbetets gång!

Prenumerera via RSS

Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


  1. Parenteser i texten
  2. Hakklamrar i texten
  3. Lättläst layout
  4. Positiva rubriker!
  5. Många verbformer
  6. Vågar översätta allt
  7. Hebreiska tecken
  8. Bilder
  9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här